FLYCDI có những sản phẩm gì?

Flycdi là một thương hiệu sản phẩm điện tử tập trung vào các phụ kiện điện thoại di động cao cấp. Hiện tại, các sản phẩm chính của chúng tôi gồm có các phụ kiện điện thoại di động như màn hình, pin, thiết bị test và sạc nhanh. 

Để liên hệ hợp tác vui lòng liên hệ tới Hotline:08.26.24.8668 hoặc email:[email protected]

Đơn hàng tối thiểu bạn có thể đặt là 50 sản phẩm.

  • FLYCDI: Sản phẩm được bảo hành cảm ứng (ngay cả khi đã ráp máy) 12 tháng, bảo hành hiển thị 3 tháng.
  • SERVICE: Sản phẩm được bảo hành cảm ứng (ngay cả khi đã ráp máy) 12 tháng, bảo hành hiển thị 1 tháng.
  • M&K: Sản phẩm được bảo hành cảm ứng (ngay cả khi đã ráp máy) 6 tháng, bảo hành hiển thị 7 ngày.