Nhíp gắp chống tĩnh điện FLYCDI – RIMA 05

35.000

Sản phẩm: Nhíp gắp chống tĩnh điện FLYCDI – RIMA 05

Kích thước: 125mm