Nhíp gắp chống tĩnh điện FLYCDI – RIMA 06

35.000

Sản phẩm: Nhíp gắp chống tĩnh điện FLYCDI – RIMA 06

Kích thước: 125mm